Trẻ bắt đầu phát triển kỹ năng toán từ khi còn rất nhỏ. Bạn có thể giới thiệu các kỹ năng và ý tưởng toán học vào các hoạt động hàng ngày với trẻ để giúp xây dựng các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ.

Con của bạn bắt đầu học toán như thế nào?

Trẻ em bắt đầu học các kỹ năng toán học từ khi chúng được sinh ra. Việc học này xảy ra thông qua các hoạt động giáo dục sớm hằng ngày – ví dụ, khi bạn khuyến khích con bạn:

 • Đếm ngón tay, ngón chân và đồ chơi
 • Nhận biết số trên các đối tượng như đồng hồ hoặc điều khiển từ xa
 • Quyết định có bao nhiêu miếng táo mà trẻ muốn: con muốn 3 miếng hay 5 miếng táo…

Khi con của bạn lớn hơn, trẻ học nhiều kỹ năng toán và toán hơn, bao gồm cả kích thước và phép đo – ví dụ, khi bé bắt đầu:

 • Chia thức ăn thành các phần bằng nhau
 • So sánh những thứ có kích thước khác nhau – “lớn”, “nhỏ” và “trung bình”, “ cao”, “ thấp”
 • Sử dụng các từ để mô tả vị trí đồ vật xung quanh – “trên”, “dưới” và “ bên cạnh”

giúp đỡ với việc mua sắm và sử dụng tiền để mua mọi thứ.

Và khi bạn nói chuyện với con bạn về các khái niệm toán học trong các hoạt động hàng ngày, nó sẽ giúp trẻ hiểu được cách thức và sự hữu ích của toán học trong cuộc sống. Ví dụ, điều này xảy ra khi bạn chỉ ra:

 • Lớn và nhỏ (kích thước)
 • Cao và thấp (chiều cao)
 • Nặng và nhẹ (trọng lượng)
 • Nhanh và chậm (tốc độ)
 • Gần và xa (khoảng cách)
 • Thứ nhất, thứ hai và cuối cùng (thứ tự).

Trẻ học tốt nhất khi chúng quan tâm đến điều gì đó. Nếu con bạn đang làm điều gì đó đặc biệt quan tâm – cho dù nó có liên quan đến khủng long, búp bê, xe hơi, xây dựng, côn trùng hay bất cứ thứ gì – bạn có thể sử dụng và khám phá các khái niệm toán học với trẻ trong khi trẻ chơi.